Trung Quốc phát hiện tàn tích quần thể koiến trúc 3.000 năm boutiquecv.com.br

Tàn tích của một quần thể koiến trúc tráng lệ đang được konhị quật ở tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc.