Trung Quốc phát hiện tàn tích quần thể thiết kế thiết kế 3.000 năm boutiquecv.com.br

Tàn tích của một quần thể thiết kế thiết kế tráng lệ và đang được khai thác ở tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc.