Từ 1 -12 tiếp xúc bất động sản đổi tiền ảo từ 400 triệu đồngồng phtrận report boutiquecv.com.br

Chỉ còn hơn 1 tuần, Tính từ lúc ngày 1.12, những giao tế như bất động sản, đổi tiền ảo, trò đùa có thưởng với giá trị từ 400 triệu VNDồng trở lên phván report Ngân hàng Nhà nước.

 

Theo Quyết định 150%023 thay thế Quyết định 20/2013 của Thủ tướng Chính phủ, từ là một trong các.12, những giao du có giá trị lớn từ 400 triệu đồngồng trở lên phmàn report Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Đối tượng report là tổ chức tài chính, tổ chức, cá thể sale ngành nghề phi tài chính có liên quan như bất động sản, đổi tiền vàng... được quy định tại khoản 1, 2 điều 4 luật Phòng, chống rửa tiền vàng 2022.  

Giao dịch bất động sản, đổi tiền từ 400 triệu đồng phải báo cáo

Từ 1.12, giao dịch bất động sản, đổi tiền từ 400 triệu đồng phải báo cáo - Ảnh 1.

Từ 1.12, giao tế từ 400 triệu đồngồng phván report Ngân hàng Nhà nước

NGỌC THẮNG

Như vậy, những tổ chức tài chính được cấp giấy phép tiến hành một hoặc một số trong mỗi sinh hoạt: Nhận tiền ảo gửi; cho vay; cho thuê tài chính; dịch vụ tkhô nóng toán; dịch vụ trung gian tkhô nóng toán; xuất bản tool chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền ảo; bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính; vừa lòng nhu yếu dịch vụ ngoại hối, những tool tiền ảo tệ trên thị trường tiền ảo tệ; môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh xuất bản chứng khoán; quản trị quỹ đầu tư chứng khoán; quản trị danh mục đầu tư chứng khoán; sale bảo hiểm nhân thọ; đổi tiền ảo là những giậtn vị phtrận tiến hành report theo quy định.

Trong khi, những tổ chức, cá thể sale ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định cũng thuộc nhân vật người tiêu dùng phmàn report khi có giao thiệp giá trị lớn từ 400 triệu đồngồng. Đó là những lagn vị tiến hành một hoặc một vài hoạt động và sinh hoạt gồm: Kinh doanh trò đùa có thưởng, bao hàm trò đùa điện tử có thưởng; trò đùa trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược; sale bất động sản, trừ hoạt động và sinh hoạt cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản; sale kim khí quý, đá quý; sale dịch vụ kế toán; hỗ trợ dịch vụ công chứng; hỗ trợ dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; hỗ trợ dịch vụ xây dựng, quản trị, điều hành doanh nghiệp; hỗ trợ dịch vụ giám đốc, thư ký doanh nghiệp cho bên thứ ba; hỗ trợ dịch vụ thỏa thuận pháp lý. 

24/11/2023 Tin tức bất động sản mới nhất

Tin Bất ĐỘng Sản Việt Nam